حقوقی

سلام خسته نباشید من شب هنگام در کمربندی اراک سمت الهیه درحال ورود به الهیه بودم به علت تاریکی و نبود نور در آن مکان همچنین تابلو راهنما و چراغ چشمک زن به بلواربرخورد کردم آیا خسارت آنجا به عهده بنده است؟ یا خسارت ماشین اینجانب به عهده شهرداری؟؟؟؟

31 اردیبهشت 1399 69

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی