اسناد و املاک

با سلام. زمینی حدود 40 سال در اختیار کسانی باشد و امروز افرادی ان را اشغال و تصرف عدوانی کنند. صاحب زمین شکایت کند قاضی برای شاکی منع تعقیب صادر کند تکلیف صاحب زمین چیست؟

31 اردیبهشت 1399 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی