مقدار مجازات

سلام بنده حکم شلاق داشتم و بیشتر از میزان مقرر شده اجرا شد ایا می توانم که شکایت کنم در این خصوص؟

31 اردیبهشت 1399 53

با سلام
طبق ماده ی ماده 13 قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی