نحوه شکایت از فرد مزاحم به چه نحو است

سلام همسایه ی ما بنابه دلایلی گاه وبی گاه هر شب بالای پشت بام خانه شان که کاملاً بر حیاط خانه ی ما مشرف است می رود و این موضوع سبب آزار و سلب آرامش بنده و خانواده ام شده است.آیا میسر هست که از طریق دادگاه پیگیری نمایم یا قانون این حق را به بنده نمی دهد؟

20 اردیبهشت 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی