اب و برق عمومی

با سلام خدمت شما وکلای محترم مجازات سرقت اب و برق عمومی چه خواهد بود؟

31 اردیبهشت 1399 76

با سلام
هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (مانند خدمات اینترنتی) اقدام به استفاده از این خدمات کند یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر اینکه ملزم است بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارت وارده را هم جبران نماید، بدین شرح جریمه میشود:
در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و در مورد مصارف خانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی.
در صورت تکرار، حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه
به دلیل اینکه سرقت جزء جرایم غیر قابل گذشت محسوب میشود و در صورتیکه شاکی نیز رضایت بدهد، دادستان آنرا پیگیری و تعقیب خواهد کرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی