تابعیت فرزند

سلام ببخشید خواستم بپرسم فرزندی که از اقای خارجی و خانم ایرانی متولد می شود ایرانی محسوب می شود یا خارجی؟

31 اردیبهشت 1399 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی