شكايت از پرسنل بيمارستان

با سلام خانوم 26 ساله هستم که 20 روز بعد از عمل سزارین یکباره خونریزی و شکم درد شدید دارم ساعت 9 به بیمارستان مراجعه میکنم سونوگرافی انجام میشه گزارش سونوگرافی بقایای بارداری و باز بودن محل بخیه ها بوده که فقط اقدامات اولیه برای من انجام میشه و در نهایت منو به مرکز استان اعزام میکنن ساعت 5 به بیمارستان استان میرسم و توی شوک کامل بودم منو میبرن اتاق عمل و رحم من رو خارج میکنن قصد شکایت دارم به نظر شما از می باید شکایت کنم جراحی که بقایای جفت منو کامل خارج نکرده یا پرسنل بیمارستانی که منو دیر اعزام کردن؟

21 اردیبهشت 1401 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی