توقیف اموال متهم نسبت به دادخواست بده

سلام ببخشید بنده خودروی از کسی ک صاحب سند نبوده خریدم بعد مدتی کسی ک صاحب پلاک بوده ادعا کرد ک من خودرو رو امانت داده بودم ب آقای ایکس و آقای ایکس ماشین ب شما فروخته الانم کسی ک ب ما فروخته فراری میباشد و کیل نیز گرفته است و ماشین نیز از دست خارج و اکنون مال باخته هستم و سپس بنده از فروشنده شکایت کیفری کردم ب عنوان فروش مال غیر و رد مال ک در جلسه اول دادیاری ایشان نیز قولنامه ارائه کرد ک بنده هم از آقای y خریدم و در همین حال بنده درخواست تامین خواسته حقوقی دادم و اموال فروشنده را توقیف گرفتم و برگ تحویلی از اجرای احکام بابت توقیف اموال ب دادیاری دادم. سوال بنده این است ایا قاضی دادیاری باتوجه اینکه فروشنده بنده قولنامه ارائه کرده می توان بابت ثمن‌ی ک پرداختم و اکنون مال باخته می‌باشم از محل اموال توقیفی برداشت کنه ؟

21 اردیبهشت 1401 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی