مهاجرت بعد از ضمانت در بانک

سلام وقت بخیر خواهر بنده برای من ضامن وام ۱۰ ساله شدند و نامه کسر از حقوق به بانک ارایه دادند. ایا در صورت مهاجرت و استفا از کار، بایت ضامن بودن و کسر از حقوق برایشان مشکلی پیش نمیاید؟

22 اردیبهشت 1401 239

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی