نحوه شکایت از فردی که تهدید ومزاحمت ایجاد می کند

سلام وقت شما بخير من با يك پسر اشنا شدم بخاطر اينكه اعتماد منو جلب كنه براي من پول ميزد و ميگفت قصدش ازدواج بعد متوجه شدم ايشان چون فهميده من وضع مالي بدي ندارم دنبال منه منم وابطه را با ايشان تموم كردم ، بعد از مدتي ايشان پيگير پولهايي كه براي من زدن شد و من گفتم باشه شرايطم اوكي بشه ميزنم ايشان اول منو تهديد كرد كه شكايت ميكنه حالا سركار قبلي و الان كه كار ميكنم رفته ابروي منو برده كه من پولشو خوردم و مثلا اگه ٧ تومن داده گفته ٢٥ ميليون منو خورده طوريكه منو از كار معلق كردن بخاطر ايشان من بايد چيكار كنم با اين فرد حتي دو نفرم فرستاده دم در خونه تهديد كه پولمو نديد ابرو برات نميزارم

23 اردیبهشت 1401 22

سلام .اگر ایشان مدعی هستند به حساب شما واریزی داشته اند باید از طریق قانونی اقدام کنند شما می توانید بابت تهدید ومزاحمتها بااستناد به شهادت شهود یا پرینت تماس یا مکالمات یا فیلم ویاصورت جلسه110 و.....علیه ایشان شکایت کیفری مزاحمت وتهدیداز طریق دفاتر خدمات قضایی ارایه نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی