مال مسروقه

سلام ببخشید اگر کسی با علم به اینکه مالی سرقتی است برای بار اول ان را خریداری کند ایا مجرم محسوب می شود؟

01 خرداد 1399 59

با عرض سلام
طبق ماده ی662 قانون مجازات اسلامی هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
‌در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی