حمل خودرو با جرثقیل

در صورت حمل خودرو با جرثقیل توسط ماموران راهنمایی و رانندگی اگر صاحب ان در مکان حاضر شود ایا مامور می تواند که با قبض جریمه ماشین را به او تحویل دهد؟

01 خرداد 1399 18
با سلام
بله اگر شما در مکان حاضر شوید مامور موظف است ضمن صدور برگ جریمه: خودرو را به شما تحویل دهد همجنین طبق تبصره ی ماده ی 2قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حق ندارد که خلاف این امر عمل کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی