حمل خودرو با جرثقیل

در صورت حمل خودرو با جرثقیل توسط ماموران راهنمایی و رانندگی اگر صاحب ان در مکان حاضر شود ایا مامور می تواند که با قبض جریمه ماشین را به او تحویل دهد؟

01 خرداد 1399 72

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی