امکان استرداد وسایل شخصی؟

سلام من تازه طلاق گرفتم یه هفته میشه،حتی وسایلای شخصیمم لباسامم نداده بهم،الانم خونروخالی کرده وسایلارم برده خونه باباش من میتونم شکایت کنم حداقل وسایلموبگیرم یانه

24 اردیبهشت 1401 19

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام،
قاعدتا بله در حصوص وسایل شخصی متعلق ب خود و همه وسایلی ک برای انها مدارک مثبت مالکیت دارید میتوانید دعوای استرداد وسایل مطرح کنید بدوا اظهارنامه نیز میتوانید ارسال دارید و بعد دادخواست ثبت نمایید
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی