مدت زمان صدور رای از جانب دادگاه

سلام پرونده من شاکی ندارم وخودمم ودردادسراپرونده مختومه شد وبه دادگاه فرستادن والان وقت رسیدگی قاضی گذاشته مخواستم بدونم رای کی صادرمشه

24 اردیبهشت 1401 10

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی