امکان بردن وسایل توسط زوجه؟

ایا درتمکین در مرحله اجرا مرد اسباب خانه بخره زن میتونه در مهر به عنوان اموال شخصی ببره

25 اردیبهشت 1401 24

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
اموالی ک زوج خود خریده و فاکتور بنام ایشان صادر شده متعلق ب ایشان هست و زوجه نمیتواند ادعایی در خصوص اموال داشته باشد اگر هم اقدام ب بردن وسایل تحت مالکیت زوج کرد متقابلا زوج میتواند دعوای استرداد مطرح سازد و دادگاه رسیدگی خواهد کرد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی