امکان شکایت بدلیل حمله و فحاشی و....

سلام خسته نباشیدخانمی هستم24ساله 12ساله باپسرخالم ازدواج کردم یه پسردوساله دارم دریک خانه ی25متری روستایی درحیاط پدرشوهرم زندگي میکنم عذاب های زیادی تاالان ازطرف خانواده ی همسرم کشیدم به طوری که تقریباچندماه ازهرسال راتوقهرودرخانه ی پدرم به سرمیبرم اماهمیشه خودم وخانواده کوتاه امدیم تاچندوقت پیش که مادرم خانه ی من بودوبه خاطرظلم های مادرشوهرم درواقع خواهرش هست اورا صدازدکه باهاش صحبت کنه چرااين ظلم هارادرحق من میکنه امانه تنهاخودش بلکه دخترش ونوه دختریش که اوهم ازدواج کرده ودوبرادرشوهرکوچک ترازهمسرم یکی31ساله ویکی29ساله به من ومادرم حمله وفحاشی کردن وقصدزدن ماراداشتن که مادرشان جلوشان راگرفته بودشیشه های درخانه ام راشکستن والان به مدت ده روزه است به خانه پدرم امده ام شوهرم هم بااینکه معتادنیس ولی بی غیرت وبی عرضه وبیخیال زن وبچه اش است به خداکه دراین دوازده سال من خودم این زندگی رانگه داشته ام وگرنه همان سال اول کاربه طلاق میکشیدحالاسوالم این إست ایامیتوانم ازخوانواده ی همسرم شکایت کنم ؤتکلیفم چیست

نظر سوال کننده به پاسخ:
امامن انقدرترسيده وشوک بودم که به پلیس زنگ نزدم ونتونستم فیلمی چیزی هم بگیرم شاهدی ندارم یعنی نمیشه هیچ کاری کرد ازاون روز پسرم یک خواب ارام نداشته وهمش توخواب میگه نزن نزن یعنی هیچ کاری نمیشه کرد
26 اردیبهشت 1401 28

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
یقینا باتوجه ب عناوین مجرمانه مذکور امکان طرح شکایت و پیگیری موضوع را دارید بعنوان ذی سمت با تنظیم شکواییه توهین و تخریب بطرفیت متهمین طرح شکایت کنید تا موضوع ب دادسرا ارجاع شود البته صورتجلسه پلیس و دیگر شواهد و مستندات در اثبات موضوع،صدور رای و متعاقبا مجازات متهمین کمک شایانی خواهد کرد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی