کیفری- سایر دعاوی

سلام وقت بخیر ما از دایی شکایت کردیم که اومد دم در و با لگد کوبیده به در وعربده کشیده وبدترین تهمت ها رو به مادرم ومنو خواهرم وپدرم داده فقط بخاطر اینکه عقد برادرم دعوتش نکردیم ومادرمو با لگد زده والان ما شکایت کردیم گفته بهم مقروض بودن گفتن بیا پولتو ببر وکتکم زدن درحالی که اون با لگد به شکم مادرم زده البته به ۱۱۰ هم زنگ زدیم واومد بنظرتون چطور دروغهاش ثابت میشه

26 اردیبهشت 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی