واخواهی از رای غیابی…..

سلام مغازه ای را در سال ۱۳۹۵ اجاره دادم که مستاجر بعد از دوسال هر روز مغازه را تخلیه و مبلغ قرض الحسنه رو به مستاجر عودت دادم که مقداری از آن به کارت مستاجر واریز شده و حدود ۷ میلیون تومان آن نقدا به مستاجر پرداخت شده بود ولی متاسفانه در سال ۱۴۰۰ مستاجر شکایتی مبنی بر اینکه مالک به مستاجر ۷میلیون بدهکار هست شکایت داشته و متاسفانه به دلیل اینکه به ثنا و از طریق پست به مالک اعلام نشده بوده اجرای احکام حکم را قطعی کرده و مالک به پرداخت ۷ میلیون تومان محکوم شده الان میخواستیم اعتراضی بر این موضوع داشته باشیم لطف کنید راهنمایی کنید.

26 اردیبهشت 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی