تعلیق جرم خیانت در امانت

بنده به اتهام خیانت در امانت به ده ماهو شانزده روز محکوم شده ام ایا امکان تعلیق ان وجود دارد

26 اردیبهشت 1401 29

با سلام و احترام
به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی امکان تعلیق اجرای مجازات آن در صورت وجود شرایط قانونی از جمله وجود جهات مخففه، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر وجود خواهد داشت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی