ضرب و جرع عمدی با سلاح سرد

سلام یک پسر جوانی پدر من و به خاطر اعتراض پدرم مبنی بر عدم چراندن زمین کشاورزیمان . بدون دلیل مورد ضرب شتم با صلاح سرد قرار داده . پدرم شکایت کرده اما اونا هم به دروغ سناریو نوشتن که پدرم با چاقو اون پسر رو زخمی کرده در حالی که اینطور نبوده . شاهد هم فقط دایی اون پسر بوده حالا ما مطمئنیم که اون نمیاد علیه خواهر زاده اش شهادت بده . آیا میشه دادگاه به اجبار اون مرد رو احضار بکند تا دست رو قرآن بگذارد چون اگه دست رو قرآن بگذارد حقیقت و خواهد گفت . مشکل نیامدن اون مرد است .

26 اردیبهشت 1401 18

با سلام و احترام
در صورت وجود جراحت بوسیله چاقو روی بدن پسر جوان اماره ای است مبنی بر اینکه در همان درگیری به وی وارد شده و مستوجب پرداخت دیه می باشد لکن در خصوص استفاده از چاقو جهت اثبات جنبه کیفری و مجازات قانونی نیازمند دو نفر شاهد مرد و یا علم قاضی مستفاد از پرونده می باشد-.
در ضمن شهود در امر کیفری احضار می شوند و در صورت عدم حضور بوسیله مقام قضایی جهت کشف حقیقت جلب خواهند شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی