توبه در جرایم موجب حد

با سلام و احترام .آیا توبه نامه در باطل کردن حکم اعدام برای جرم تجاوز به عنف یا تجاوز و زور گیری علیه زن شوهر دار تاثیزی دارد و حتما لغو میشود..

27 اردیبهشت 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی