پرداخت مبلغ چک همراه با خسارت تاخیر تادیه

با سلام چک به مبلغ یازده میلیون سال ۹۴ رفته باشه داد گاه تا الان چقدر باید پرداخت کنیم دادگاه چه جور محاسبه میکند

27 اردیبهشت 1401 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی