استفاده از کودکان

با سلام ببخشید مجازات کسی که برای پخش کردن نوار و سی دی های غیرمجاز از کودکان استفاده می کند چیست؟

03 خرداد 1399 112
با عرض سلام خدمت شما کاربر محترم
استفاده از صغار برای نگهداری نمایش و عرضه و فروش و تکثیر نوار های فشرده ی غیرمجاز موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرر برای عامل خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی