استفاده از کودکان

با سلام ببخشید مجازات کسی که برای پخش کردن نوار و سی دی های غیرمجاز از کودکان استفاده می کند چیست؟

03 خرداد 1399 163

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی