تماس از کلانتری جهت سازش دوطرف

ببخشید همسرم ازمن شکایت کرده بابت داشتن رابطه نامشروع واینکه امروز از کلانتری تماس گرفتن که مشاور هستن وگفتن باطرف مقابل که مورد اتهام هست هم تماس گرفتن واینکه مسخواهند حل کنند که به دادگاه کشیده نشه میخوام ببینم واسه همچین شکایتی طرفین متهم میفرستن مشاوره صحت داره ممنون

27 اردیبهشت 1401 26

بااحترام
کاربر محترم جهت صحت احراز هویت تماس کیرنده با کلانتری محل تناس و موضوع را گزارش تا صحت موضوع مشخص شود در مورد سوال شما
از طریق دادسرا به کاانتری محل اعلام تا در صورت سازش دو طرف گزارش دهد تا از ازدیاد دعوی در محکم کسر شود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی