تهیه فیلم از استخر های بانوان

سلام ببخشید کسی که اقدام به فیلم برداری و تهیه ی فیلم از استخرهای بانوان بنماید چه مجازاتی خواهد داشت ؟

03 خرداد 1399 143

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی