چگونه ميتوان اعاده حيثيت نمود؟

بنده مدیر یک آموزشگاه بودم سر یه سری مسائل مالی و سود و زیان به مشکل خوردم میخوام پیگیری کنم. بعد این فرد آبرو و اعتبار بنده رو هم برده میخوام اعاده هیثیت هم انجام بدم. اون اعاده هیثیت برام خیلی مهم تره

27 اردیبهشت 1401 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی