طرح سوال مبهم در سايت

سلام من چندروز پیش دعوا کردم نانوایی اولش فحش توهین کرد بعد با مشک به سمت من آمد که من جاخالی دادم خورد به شیشه بعد ایشان دونفری من بردن مغازه با چوب طی به سر صورت زدن که رفتم پزشک قانونی .

28 اردیبهشت 1401 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی