شکایت مبنی بر سرقت در محل کار

کار فرما از من شکایت کرده به اتهام دزدی ؛ گفته ۳۰۰ میلیون هر ماه ازش دزدیدم و قرار شده مدارک بر علیه من بیاره تا آخر هفته ، الان ۶ ماه گذشته هنوز از طرف دادگاه و قاضی خبری نشده ؛ آیا مدرکی ارائه نداده اند؟ تا کی دادگاه صبر میکنه تا مدرک بیارن؟ اگر مدرک نیارن من تبرئه میشم؟

29 اردیبهشت 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی