فروش سی دی های کپی شده

سلام بببخید ایا فروش سی دی های رایت شده ای که حاوی اهنگ هستن هم جرم محسوب می شود؟و چه مجازاتی خواهد داشت؟

03 خرداد 1399 61
سلام خرید و فروش سی دی مستهجن به معنای توزیع تلقی می شود و جرم محسوباست ولی آهنگ از موارد مستهجن شناخته نشده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی