فروش سی دی های کپی شده

سلام بببخید ایا فروش سی دی های رایت شده ای که حاوی اهنگ هستن هم جرم محسوب می شود؟و چه مجازاتی خواهد داشت؟

03 خرداد 1399 106

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی