بازیابی محتویات گوشی توسط هک

سلام ببخشید گوشی که به حالت کارخانه درآمده فرد هکر دوباره میشود اطلاعات قبلی ان را به دست اورد؟ یا خیر؟ و اینکه کسی که به دختری که سن قانونی دارد با درخواست خود دختر برای فرار از خانه به او کمک کند و به او جا بدهد که از وضعیت خانه راحت شود، فرد کمک کننده مجرم محسوب میشود؟

29 اردیبهشت 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی