میزان دیه در صدمات بدنی

سلام مبلغ دیه پشت ساق پا ک بصورت تورم و تغییر رنگ پوست به رنگ قرمز و بنفش و خراش هایی ک حاصل از چوب باشد چیست؟

30 اردیبهشت 1401 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی