رد شدن دادخواست خارج از مهلت

با سلام اگر دادخواستی خارج از مهلت و در روز جمعه به ثبت رسیده باشد به چه معنا می باشد ؟آیا دفتر خدمات قضایی تخلف کرده است ؟و آیا قابل پیگیری است ؟

30 اردیبهشت 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی