مجازات شخصي كه به قاتل در انتقال جسد كمك نموده است؟

با سلام پدری فرزند خود رو به فتل رسانده است،دونفر برای جابجای جسد به پدر کمک کرده اند، در مراحل اول بازپرسی پدر جرم راقبول کرده است، هیچ کدام از اولیای دم مقتول شاکی نیستند، آیا حکم دونفر دیگه چیست؟؟

30 اردیبهشت 1401 21

سلام
كاربر گرامي از باب ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) اقدام انها قابل مجازات ميباشد.
هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
موفق باشيد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی