محاسبه دیه جراحات وارده بر اعضای بدن

جراحت حارصه ساعد دست.سه عدد جراحت حارصه بازوی دست راست.دو منطقه کبودی بازوی دست راست سه منطقه کبودی خلف قفسه سینه.جراحت دامیه پوست سر.کبودی دست راست قدام سینه . جراحت حارصه مچ دست راست .جراحت حارصه بند دو انگشت شست دست راست و بند دو انگشتام سوم و چهارم و پنجم دست راست جداگانه سلام خسته نباشید میخواستم درصد دیه این موارد رو جمعا بدونم متشکر

31 اردیبهشت 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی