مطالبه خسارت در موضوع ساخت و ساز واحد مورد توافق طرفین

با سلام . قراردادی بابت ساخت سه طبقه سازه مهندسی در محل درمانگاه شبانه روزی جمعا به مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان با فردی منعقد نمودم که قرار بوده ظرف ۴۰ روز سازه را کامل تحویل دهد و پرداختها نیز به اینصورت بوده که ۳۰ تومان ابتدای کار و به محض تحویل کلیه لوازم ساخت سازه خودرویی را به ازای بخشی از ثمن معامله به نامبرده تحویل دهم و الباقی به مبلغ ۳۰ تومان هنگام تحویل کامل کار انجام شود . متاسفانه به جز یک سوم لوازم سازه مابقی اجناس تحویل نشده . چک اول به مبلغ ۳۰ تومان پرداخت و نقد شده و از آنجا که لوازم را نتوانستند تحویل دهند طبق درخواست پیمانکار مبلغ ۳۰ تومان آخر کار نیز به نامبرده پرداخت شد و قرار شد بعد از تحویل کلیه لوازم و تحویل سازه خودرو نیز تحویل پیمانکار گردد . به علت تاخیر طولانی مدت پیمانکار( در حدود یکسال )و همچنین ایجاد خسارت به یکی از عابرین به دلیل جابجایی لوازم توسط عوامل پیمانکار رخ داد که بلافاصله نیز از محل متواری شدند و به جهت شکایت و اعتراض فرد خسارت دیده منجر به حضور شهرداری در محل شده و مانع ادامه کار شدند و بعد از حدود ۸ ماه نیز شخص شهردار منطقه ضمن بازدید حضوری و از آنجا که سازه توانایی و استحکام بنای سه طبقه را ندارد سازه نیمه کاره را تخریب نمودند. اینک پیمانکار علیرغم گرفتن مبلغی در حدود ۶۰ میلیون تومان مدعی شده که چون در قرارداد هماهنگی با شهرداری و بیمه حوادث با پیمانکار نبوده و علیرغم عدم ارائه و تحویل کلیه لوازم و همچنین تحویل سازه و بعد از ایجاد خسارات فراوان می بایست با نامبرده تسویه کامل نموده و خودرو را تحویل دهم و از اینجانب شکایت نموده . آیا با وجود بدعهدی و عدم تحویل لوازم و کار و بروز خسارت به بنده می تواند در دادگاه مدعی شده و ادعا نماید که می بایست بنده تسویه حساب کامل کنم؟

31 اردیبهشت 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی