تصادفات

در یک حادثه رانندگی که مالک خودرو راننده و مسبب حادثه نبوده است. زیان‌دیده اعلارقم گرفتن بیمه نامه شخص ثالث شکایت میکند.طبق نظر کارشناس دادگستری مبلغ ۸ میلیون تومان خسارت و مبلغ ۱۵ میلیون تومان افت مدل تعیین میگردد حال نحوه پرداخت خسارت ها چگونه است؟ بیمه گر کدام را پرداخت می‌کند راننده مسبب حادثه کدام را؟ و در پایان مالک خودرو چه نقشی دارد؟ آیا خسارت افت مدل را هم مالک که هیچ نقشی در تصادف نداشته باید پرداخت کند؟

06 خرداد 1399 103

با عرض سلام خدمت شما
در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند.
شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید
بیمه تنها خسارت تعمیرات را می‌پذیرد ک مبلغ ۸ میلیون است
بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم شورای حل اختلاف نمایید
.سپس از طریق پیگیری دادخواست مطرح شده،می توان به مطالبه ی قانونی در مورد افت قیمت خودرو دست یابید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی