شخصی به من فحاشی کرده باید از چه طریق شکایت کنم؟

با سلام و احترام شخصی اقدام به توهین و فحاشی به این جانب کرده و مدعی گردیده که خود شخص بنده اقدام به این کار نموده ام چطور میتوانم پیگیری کنم از طریق دادسرا یا پلیس فتا؟

31 اردیبهشت 1401 18

با سلام،اگر ایشان شکایت کرده شما می توانید با شهادت شهود ثابت کنید چنین اتفاقی نیافتاده و هیچ توهین و فحاشی نسبت به ایشان توسط شما صورت نگرفته و به شهود ایشان جرح وارد کنید.در مورد ادعای اینکه ایشان به شما توهین و فحاشی نموده متقابلا باید از طریق دفتر خدمات قضایی خطاب به دادسرای مربوطه شکایت خود را با ادله اثباتی مثل پیامک،شهادت شهود و اماراتی مثل صدا یا فیلم اثبات نمایید.موفق باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی