دیه زن مسلمان

سلام ببخشید اگر مردی که از اقلیت های دینی باشد زنی که مسلمان است را به قتل برساند ایا دیه لازم است؟

06 خرداد 1399 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی