جنبه تاثیر رضایت شاکی خصوصی در جنبه عمومی و خصوصی بزه

سلام اگر فردی در امر سرقت به حبس تعزیزی ۶محکوم شده باشد و برایش حکم صادرشده باشد آیا بارضایت شاکی جنبه ی عمومی جرم بخشیده میشود؟

31 اردیبهشت 1401 16

با سلام
رضایت شاکی سبب ازاله جنبه خصوصی جرائم‌می‌شود لکن رضایت شاکی سبب سقوط تاثیر جنبه عمومی نمی‌شود ولی می‌تواند از موارد مخفف و اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری باشد جهت راهنمایی بیشتر از مشاوره تلفنی استفاده نمایید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی