قتل عمد

شخصی به جرم قتل عمد محکوم شده است اولیای دم صغیر هستند و طبق نظر حضر تعالی احتیاطا بایستی تا کبیر شدن صغار اجرای حکم با تاخیر بیافتد و پس از بلوغ شخصا خواستار قصاص گردند ایا مس توان قاتل را تا زمان کبیر شدن صغار در زندان بازذاشت نمود یا خیر؟

06 خرداد 1399 67

با عرض سلام خدمت شما کاربر گرامی
صرف محکومیت به قصاص مجوز حبس محکوم علیه تا زمان بلوغ و اظهار نظر وارث صغیر نیست ولی اگر خوف فرار محکوم علیه در این باشد مانع ندارد کفیل یا وثیقه ی نقدی یا غیرنقدی اخذ نماید و در صورت خوف فرار محکوم علیه اگر مدت انتظار بلوغ صغار کوتاه باشد حبس اشکال ندارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی