شکایت جرم سرقت وعدم پیگیری آن

سلام من چند وقت پیش وسیلهای خودرو سرقت کردند دزد وسایل پیدا شد شکایت کردم اما دادگاه ک احضاریه اومده نرفتم خاستم ببینم مشکلی برام پیش نمییاد بعدا ازم شاکی بشن حوصله دادگاه رفتن ندارم

01 خرداد 1401 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی