شكايت كلاهبرداري و مطالبه وجه

سلام،۵نفر هستیم که از یک رمال شکایت کلاهبرداری از طریق رمالی کردیم فیش پرداخت پول به کارتش رو داریم وهمینطور طلسم وجادوهایی که با خط خودش بهمون داده روهم داریم،شاهد هم ۳نفر داریم الان اگه پرونده بره آگاهی برای ثبت اظهارات و...رمال میتونه بگه این دعا ها وطلسم ها... خط من نیست وبزنه زیرش وما میتونیم ثابت کنیم که خط خودشه؟درسال ۹۲ تا۹۵ این دعا وطلسم... رو بهمون داده وکل پولی که همه شاکی ها بهش پرداخت کردیم حدود۲۳ میلیون تومانه درهمون سال۹۲ تا۹۵ پرداخت کردیم پول رو و۵ سال گذشته آیا جنبه کیفری نداره دیگه؟اگه حتی بگیم ما تازه متوجه شدیم سرمون کلاه رفته وتا الان بهمون وعده میداده رمال؟واگه جنبه کیفری نداره آیا بازم شکایتمون از رمال باید به آگاهی ارسال بشه وشکایت کیفری باید بکنیم؟یا باید شکایت حقوقی بکنیم وبه آگاهی ارجاع نمیشه؟ومستقیم میره شعبه حقوقی؟

01 خرداد 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی