امکان اطلاع از ادرس با گواهینامه؟

سلام ببخشید مثلا گواهینامه اگه تو جیبم باشه همینجوری ی جا هست دیگه مثلا تو کیفم پلیس از روی گواهینامه میشه منو پیدا کنه یا نه یعنی ادرسم؟ لطفا دقیق توضیح دهید

02 خرداد 1401 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی