رفع ممنوع الخدماتی به چه نحو است

سلام رفتم کارت ملی بگیرم گفتن مشکل قصایی داری ممنوع الخدماتی.قبلا پرونده داشتم ولی حلش کردم و بدهکاریمو پرداخت کردم به دادگاه الان نمیدونم مشکل چیه

02 خرداد 1401 18

سلام .خوب باید پیگیری حضوری از خود اداره ثبت احوال نمایید ببینید ازکجا بابت چه موضوعی ممنوع الخدمات شده اید وسپس به ان دادگاه ووواحد اجرای احکام مراجعه نماییدوچنانچه قبلا مشکل حل شده بااستناد به پرونده دستور قضایی مبنی بر رفع ممنوع الخدماتی بگیرید بهرحال مرجع صالح به رسیدگی به درخواست رفع ممنوع الخدماتی دادگاه عمومی حقوقی می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی