حیوان آزاری چه مجازاتی دارد؟

آیا یک شورا روستا شخصاخودش حیوان اذاری کندجرمش چیست

02 خرداد 1401 12

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
بله در صورت اثبات جرم بوده و مجرمان قابل تعقیب هستند،مطابق ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی؛هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌و‌پانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.البته تعیین مجازات بستگی ب عوامل متعددی از جمله شرایط کلی وقوع جرم نیز دارد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی