شکایت از فردی بدون اطلاع ایشان

سلام من میخوام از یکی شکایت کنم ولی نمیخوام براش ابلاغ بره فقط میخوام برگه شکایت داشته باشم . این امکان وجود داره ؟

03 خرداد 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی