استرداد خسارت از بابت کتمان حقیقت

با سلام اینجانب ۳ماهه پیش با شخصی معاوضه خودرو کردم در واقع ماشین اس دی مدل ۹۱ بیرنگ دادم وسمند۸۹گرفتم و۵۰میلیون هم قرار شد سر بگیرم که آن را هم گرفتم /فقط مشکل اینجاست که در قولنامه دستی معاوضه خودرو نوشتیم خوردی بنده بیرنگ بوده تحویل داده شد و خودروی ایشان دور رنگ میباشد وبه رویت طرفین رسیده و کلیه خیارات را ساقط نمودند و معامله قطعی میباشد در حالی که دو ماه بعد جهت کارشناسی رنگ رفتم گفتند علاوه بر اینکه دور رنگ میباشد صندوق عقب هم تعویض ورنگ میباشند وهردوگلگیرها تعویض ورنگ میباشند که وافت قیمتی حدود ۳۰میلیونی دارد و درضمن فعلا ماشین ها را تعویض پلاک هم نکردیم آیا میتوانم شکایت درخواست استرداد ماشینم را بکنم وماشین ایشان را به همراه مبلغی که داده اند را بکنم

03 خرداد 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی