مطالبات از طریق چک طلبکار

خلالصه عرض می کنم بنده از شخصی مطالبات فراوانی همراه با مسندات فراوان داشته ولی اکثر این مستندات بدلیل بد و بچگانه تنظیم شدن سیر زمان زیادی می برد من پیمانکار شهرداری بودم و برای گرفتن دستمزد از سوی شهرداری (مربوط به قراردادها)شخص بدهکار که از نظر حقوقی صاحب امضا بود چک سفید امضا می کشید بنده می رفتم شهرداری مبلغ به حساب نشسته از سوی شهرداری را متوجه می شدم و روی چک می نوشتم و ... پس از کلاهبرداری اون شخص 10 روز پیش بصورت اتفاقی 3 برگ چک سفید امضا بجا مانده از ایشان را یافتم حتی روی یکی از آنها مبلغ نوشتم و به بانک بردم و از صحت و سلامت چک آگاه شدم ....

03 خرداد 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی