میزان دیه زن در مورد مطروحه نصف مرد است؟

سلام دیه سوراخ شدن تیغه بینی، کجی، نامتقارن بودن سوراخها،چین خوردن یکی ازپرها،زیده استخوانی بیشتر از یک سوم میشه. آیا اون موقع دیه خانم نصف میشه؟

04 خرداد 1401 27

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
مستحضر باشید ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل ميابد بنابر این پاسخ سوال شما مثبت هست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی