انتقال ملک به صورت صوری به همسر خود

با سلام بنده منزل خود را در پشت مبایعه نامه به همسرم انتقال دادم و نوشتم پولش را نقدا دریافت کردم ولی در واقع پولی نگرفتم. در یک برگه جداگانه دیگر نیز بعد از چند ماه همسرم اجرت المثلش را در ازای منزلی ک ب او دادم با قیمت توافقی بخشید. منزل بدون سند و کارافه ای است. سوالم اینست که انتقال منزل به این صورت مصداق کدام نوع انتقال ملک می باشد؟

04 خرداد 1401 30

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی